การจัดอบรมการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

โพสต์11 พ.ย. 2557 22:48โดยกลุ่มงาน สพป.ชย.1
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กำหนดจัดอบรมเรื่อง " การเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ" สำหรับผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนทุกประเภท ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายละเอียดที่แนบ..
Ċ
กลุ่มงาน สพป.ชย.1,
11 พ.ย. 2557 22:48
Ċ
กลุ่มงาน สพป.ชย.1,
11 พ.ย. 2557 22:48
Comments