ดำเนินการจัดตั้ง "ศูนย์ฝึกอาชีพ" ในโรงเรียนนอกระบบประเภทวิชาชีพ

โพสต์27 พ.ย. 2557 01:08โดยกลุ่มงาน สพป.ชย.1

ą
กลุ่มงาน สพป.ชย.1,
27 พ.ย. 2557 01:08
Comments