ข่าวประชาสัมพันธ์


ตรวจความพร้อมการขอจัดตั้ง ร.ร.นอกระบบ

โพสต์14 พ.ค. 2558 23:42โดยกลุ่มงาน สพป.ชย.1

14 พฤษภาคม 2558 ตรวจความพร้อมการขอจัดตั้ง ร.ร.นอกระบบ ประเภทกวดวิชา ร.ร.พุทธรักษ์ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

28-29 มีนาคม 2558 อมรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนเอกชนจ.ชัยภูมิ

โพสต์29 มี.ค. 2558 20:25โดยกลุ่มงาน สพป.ชย.1

การอมรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนเอกชน จ.ชัยภูมิ ในวันที่ 28-29 มีนาคม 2558 โดย นางอันทิพย์ภา  ประสมเดช โรงเรียนกวดวิชาชัยภูมิโนเลจเซ็นเตอร์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

การเปลี่ยนแปลงอัตราเวลาเรียน โรงเรียนนอกระบบ

โพสต์16 ธ.ค. 2557 02:15โดยกลุ่มงาน สพป.ชย.1


การจัดอบรมการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

โพสต์11 พ.ย. 2557 22:48โดยกลุ่มงาน สพป.ชย.1

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กำหนดจัดอบรมเรื่อง " การเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ" สำหรับผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนทุกประเภท ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายละเอียดที่แนบ..

1-10 of 13